IT Sikkerhetsgjennomgang

PC Support tilbyr en grunnleggende sikkerhetsgjennomgang av IT-systemene i din bedrift. Formålet er å avdekke sikkerhetsutfordringer og foreslå konkrete tiltak på utbedring av svakheter og mangler.

Sikkerhetsgjennomgangen er et viktig ledd i arbeidet med å imøtekomme GDPR artikkel 32 sitt krav til sikkerhetstiltak. Den utføres av våre dyktige fagressurser som systematisk samler inn informasjon fra maskiner, nettverk og ansatte. Deretter utarbeider og presenterer vi en lettforståelig sikkerhetsrapport på områdene:

   • Fysisk sikring
   • Drift
   • Nettverk
   • Tilganger
   • Skytjenester
   • GDPR

PC Support sin sikkerhetsgjennomgang er rask, rimelig og et godt utgangspunkt for å jobbe målrettet med informasjonssikkerhet i din bedrift.

Send inn din kontaktinformasjon og en av våre kundekonsulenter vil ta kontakt for å gi tilbud på sikkerhetsgjennomgang tilpasset din bedrift.

Ønsker kontakt for tilbud.

Ja, kontakt meg for et uforpliktende tilbud.

“Sikkerhetsgjennomgangen hjalp oss med å sette fokus på informasjonssikkerheten i bedriften, og konkretiserte hva vi måtte jobbe med.”


– Jørgen Hageselle, Ulstein Betongindustri AS