KomIKT

Innovative løsninger til kommunemarkedet

KomIKT

Offentlige etater og kommunene har sterk fokus på effektivisering, gevinstrealisering og samarbeid med andre kommuner, KOMIKT er vår løsning for dette.
PC Supports AS løsninger tilbys innen mange områder, som rådgivning, driftstjenester, endomeneløsninger,

IP-telefoni, IT Brukerhjelp, fjerntilkobling, skoleløsning og kvalitetssystem.
Vi har flere års erfaring fra dette markedet og drifter i dag over 1200 kommunale brukere.

Gjennom PC Supports AS egenutviklede kommunale plattform KomIKT kan kommunene «shoppe»
de programmene og tjenestene de har bruk for, levert som en skytjeneste fra vårt datasenter.

  • Skalerbar kapasitet og garantert ytelse
  • Fleksibel og standariserte tjenester
  • Reduserte drifskostnader og betaling etter bruk
  • 24/7-tjenester – kontinuerlig beredskap og rutiner for krisehåndtering