SOC: 24/7/365


Sikkerhetsovervåkning

og responstjeneste

PC Support AS har jobbet kontinuerlig med å finne og implementere løsninger som bidrar til at kunders IT-systemer er trygge og sikre. Selskapet valgte, for mer enn 10 år siden, Palo Alto Networks som leverandør av sikkerhetsplattform. Det er derfor en glede å melde at vi har inngått ett strategisk viktig samarbeid med Netsecurity.  PC Support er eneste partner i Møre og Romsdal og vi vil aktivt utvikle dette samarbeidet for å fortsatt kunne levere ledende sikkerhetstjenester.

 

Dette er en virkelig stor nyhet som løfter oss opp i verdensklasse. Våre allerede ledende sikkerhets produkter og tjenester, -primært basert på Palo Alto Networks sin sikkerhetsplattform, -blir fra og med 1. august støttet av 24/7/365 overvåking og beredskap.

 

«Det har lenge vært et mål for oss å komme hit. Men først nå er produktene, automasjonsgraden og kundevolumet, som vi oppnår i samarbeid med andre, stort nok til at vi kan levere en tjeneste vi kan stå inne for at alle bør ha. Dette er kort og godt et gjennombrudd for datasikkerhetsarbeidet.»  

Ståle Welle

Daglig leder i PC Support AS

 

Netsecurity har, som første aktør i Norden, etablert et Security Operations Center som er sertifisert og godkjent av Palo Alto Networks.  Dette er igjen støttet av et stort team med sikkerhetsspesialister. Gjennom PC Support er dette en tjeneste som blir tilgjengelig for alle våre kunder uansett størrelse, og til ekstremt konkurransedyktige priser. 

SOC’en er etablert i Norge – nærmere bestemt i Kristiansand – og er bemanna av norsktalende sikkerhetsspesialister, samtidig som de igjen er støtta av et bredt-sertifisert hendelserespons team.

Dette plasserer Netsecurity i verdensklasse som en av 8 aktører, med slike sentre, globalt. Tjenesten som tilbys av Netsecurity benytter teknologi fra Palo Alto Networks som muliggjør automatisering og rask respons ved hendelser. Dette gjør at kostnadene kan deles på et stort antall enheter.  Noe som gjør at totalproduktet blir kostnadseffektivt, og at alle virksomheter kan få tilgang på teknologi som normalt benyttes av store selskaper. 

Kort og godt en tjeneste som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. Dataangrep skal kunne detekteres og stoppes tidlig nok til at konsekvensene ikke blir alvorlige for kundens virksomhet.

 

 

Om du ønsker mer informasjon rundt denne løsningen, legg igjen kontaktinformasjonen under så kontakter vi deg.