Visjon og produktstrategi

Vår visjon:
«Vi skal gi våre kunder sikker tilgang til de nye mulighetene som den digitale verden gir oss»

Digitalisering krever god infrastruktur
– alt frå PC og telefon til nettverk og kommunikasjon, lagring og backup
Vårt datasenter er i «lokalnett avstand» til heile Sunnmøre
Ledande sikkerhet er en basisforutsetning.

Produktstrategien vår er umåtelig viktig for oss.
Vi tar strategiske valg.
Vi velger få men ledende produkter.
Vi tar oss av investering, installasjon, drift og vedlikehold.
Vi utnytter dem på rett måte og til fulle.
Vi tar produkter på øverste hylle -ofte lagd for store bedrifter med komplekse behov.
Vi deler opp tjenestene og bryter prisene ned til pr.bruker pr. måned.
Dette betyr at alle våre kunder får tilgang til “enterprice-løsninger” til en skalerbar prismodell og uten investringsrisiko.
Dette mefører at vi er veldig konkurransedyktige på ledende teknologi.
På denne måte får alle våre kunder tilgang på de beste tjenestene til rett pris og med full fleksibilitet og skalerbarhet.
Vi sourcer bredt, vi velger, vi står bak valga vi har tatt, bygger kompetanse og driftskapasitet.
Vi kan våre prefererte løsninger til fingerspissene.
Derfor gir produktstrategien vår meirverdi.

Vi leverer en komplett sikkerhetsplattform fra Palo Alto Networks,
Vi baserer oss på ledende teknologi fra Intel, VM ware, NetApp, Citrix og Microsoft.
Vi integrerer vår infrastrukturplattform med skya. -Først og fremst Microsoft 365.
På vår teknologiske plattform kan vi garantere smidig implementering og effektiv drift.

Kort og godt det beste grunnlaget for å gi tilgang til de nye mulighetene som digitaliseringen gir.