Enterprise Backup

Rubrik Software

Høyautomatisert og policybasert administrasjon av backup vil redusere tid til administrasjon og drift av backup-løsningen med opp mot 90% av tiden normalt brukt på administrasjon av backup. 

Grunnen til dette er at Rubrik  Software er bygget fra grunnen for å håndtere administrasjon av store datamengder så enkelt og kostandseffektivt som mulig. 

Rubrik er revolusjonerende og nytenkende. Dette er grunnen til at de har hatt den største vekstraten til noe annet backup-selskap i historien, og blir i dag rangert som ledende -blant annet av Gartner.

Rubrik leverer backup som ikke kan endres eller manipuleres av hverken mennesker eller virus (immutable backup), og gir derfor uovertruffen sikkerhet om man blir utsatt for kryptovirus eller ransomware o.l.

Backup som ligger på et Rubrik-system vil umiddelbart kunne «mountes» direkte som kjørbar server fra Rubrirks lagringssystem uten en gjenopprettingsprosess.
Noe som også er grunnen til at Rubrik leverer kortere RTO (Recovery Time Objective) enn noen andre. Det er også grunnen til at Rubrik er vårt foretrukne system for å kunne tilby mest mulig rasjonelle kriseberedskapsløsninger, med mulighet for midlertidig reetablering av kundemiljøet i vårt datasenter ved en krisesituasjon. 

Polaris – Radar – fra Rubrik

En av de mest spennende funksjonene som Rubrik tilbyr er AI-basert analyse av datamengden som det blir tatt backup av. Dette er en smart utnyttelse av systemet som f.eks. kan varsle om avvik ved unormalt store endringer av data fra én backup til neste. Noe som igjen betyr at det er mulig å bygge dyp innsikt, som igjen kan bidra til rask  og halvautomatisert gjenskaping, raskere enn noen gang tidligere. 

Radar dekker alle plattformer, også sky med samme revolusjonerende konsept. 

PC Support leverer Rubrik som appliance, og ikke minst Rubrik som en tjeneste fra vårt datasenter. 

Ta kontrakt for referanser og tilbud på en tilpasset løsning.

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.