Høyytelses datalagringssystemer

Netapp – er en langvarig samarbeidspartner som er verdensledende på lagringssystemer, har et helhetlig datalagrinskonsept som dekker både Server / Datasenter (Private Cloud) / Sky (Public Cloud) og har fått en god mottagelse og omtale i alle markeder. 

Mye av kostnadseffektiviteten er knyttet til deres ledende teknologi innenfor:

 • Deduplisering
  • som gjør at likt innhold i en fil ikke blir lagret mer enn en plass, uansett hvor mange ganger filen blir kopiert innenfor lagringssystemet.
 • Komprimering
  • som bidrar til at ledig plass i filen blir utnyttet til datalagring – for mange filtyper kan dette utgjøre mye unødvendig plassbruk på høyeffektiv lagringsplass.
 • Snapshot-teknologi
  • som kan bidra til en høy frekvens av kopier, som igjen kan bidra til et kortere vindu for potensielt datatap.
 • Smart skriving på SSD gjør at utnyttelsen av antall ganger en SSD kan overskrives blir optimalisert.
 • Tiering mot S3 eller skylagring
  • som gjør at data som ikke har blitt rørt på over x (definert) antall dager, automatisk blir bakgrunnsflyttet til mer kostnadseffektive lagringsløsninger. På den måten blir den lynraske SSD-kapasiteten forbeholdt “varme” data.
 • Asynkron speiling av data og snapshot til sekundær lokasjon
  • for å oppnå en høy frekvens på geografisk sikring av dataene.

Dette er bare noen eksempler på funksjoner som bidrar til verdiskapningen i et Netapp-kontrollert lagringssystem.

Vår primærlagring i vårt datasenterert ligger på et SSD-basert NetApp-system med speiling til vår sekundærlokasjon, som er samlokalisert med NVE sitt beredskapssenter på Stranda.

Vi tar også imot sync fra kunder som har egne Netapp-systemer for å kunne tilby DR-tjenester i vårt datasenter.

Netapp har også en programvare-versjon av sitt lagringsoperativsystem (ontap), laget for kjøring på lokale servere på avdelingskontorer med mer. Denne løsningen gir tilsvarende verdiøkende tjenester og kan bidra til å øke maskinvare-utnyttelsen, samt å oppnå en bedre datalagringsstrategi. 

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.