Server-Backup

Server-Backup er en online backuptjeneste. En meget effektiv og god backuptjeneste med bruksrett på de fleste server applikasjoner inkludert i tjenesten. Data blir transportert kryptert over internett og lagres kryptert på våre servere. 

Backup blir utført daglig og som standard arkivert i 30 kalenderdager.  

Utvidet arkivering må avtales spesielt.  

Ved eventuelle krisesituasjoner kan backup konverteres til en virtuell maskin. 

Ved gjentatte feil (mer enn 2 dager på rad), vil kunden bli informert og anbefalt korrigerende tiltak. 

Ved behov for større backupmengder kan flere «blokker» kjøpes for å dekke datamengden.  

Støtte for : 

VMWare , Hyper-V, Exchange, MS-SQL, SharePoint, Virtualization Support, Bare-Metal, Virtual Disaster Recovery, Rapid Recovery 

 

Bekymringsfri sikkerhetskopiering av bedriftens data. Brann, tyveri, krasj på en PC eller server… Plutselig er uhellet ute. Nedetiden kan fort bli kostbar, når prosjekter stanser opp eller kunder må kjøpe hos andre på grunn av din nedetid. Kostbart og tids- og resurs krevende er det også å gjenopprette tapte data. 

«Backup as a Service» er en online sikkerhetskopiering der alle data sikkerhetskopieres til faste tider. Alle data overføres og lagres kryptert på våre servere i Norge. Gjenoppretting går raskt unna. Ved totalhavari, kan det arbeides mot våre servere til egne fasiliteter er gjenopprettet. 

HVORFOR ONLINE BACKUP ERSTATTER TAPE? 

Bedre linje- og overføringskapasitet har gjort det mulig å overføre store datamengder på kort tid og til en lav kostnad. 

Online backup skjer utenfor bedriften, og prosessen overvåkes kontinuerlig av PC Support. Og ikke minst: Backup skjer automatisk og til avtalt tid. 

Intern backup på tape har flere svakheter. Løsningen krever omfattende rutiner for å takle personers fravær og hukommelse, og de aller fleste taper oppbevares i samme bygg som maskinene det er kopiert fra. Noen tar backup fysisk ut av bygget og til en annen fysisk lokasjon med de usikkerheter dette kan medføre…

HVORDAN PC SUPPORT SIKRER BEDRIFTENS DATA 

Kopiering og lagring overvåkes kontinuerlig i vårt kontrollsenter. Når avvik varsles, handles det umiddelbart. Alle avvik og inngrep logges. 

Alle data lagres i markedsledende lagringssystemer fra NetApp på våre godt beskyttede servere. Backup av disse ligger kryptert på andre servere i Norge. 

«Backup som tjeneste» dekker behovet for backup hos alle små og mellomstore bedrifter – uansett sikkerhetskrav.

GUNSTIG PRIS BASERT PÅ ANTALL PC-ER/SERVERE OG DATAMENGDE 

«Backup som tjeneste» faktureres månedlig per 100GB per PC og per 500GB per server. Dette gir forutsigbarhet og oversikt.

 

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Påkrevd)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.