Høyytelse datalagringssystemer

Netapp – en langvarig samarbeidspartner som er verdenledende på lagringssystemer og som har et helhetlig datalagrinskonsept som dekker både Server / Datasenter (Private Cloud) / Sky (Public Cloud) og har fått en god mottagelse og omtale i alle markeder. 

Mye av kostnadseffektiviteten her er knytta til deres ledende teknologi for :

 • deduplisering
  • som gjør at likt innhold i ei fil ikke blir lagra mer enn en plass uansett hvor mange ganger fila blir kopiert innenfor lagringssystemet.
 • komprimering
  • som bidrar til at ledig plass i fila blir utnytta til datalagring – for mange filtyper kan dette utgjøre mye unødvendig plassbruk på høyeffektiv lagringsplass.
 • snapshot teknologi
  • som kan bidra til en høy frekvens av kopier som igjen kan bidra til et kortere vindu for potensielt datatap.
 • smart skriving på SSD gjør at utnyttelsen av antall ganger en SSD kan overskrives blir utnytta optimalt.
 • tiering mot S3 eller skylagring
  • som gjør at data som ikke har blitt rørt på over x (definert) antall dager blir automatisk bakgrunnsflytta til mer kostnadseffektive lagrings løsninger slik at den lynraske SSD kapasiteten blir forbeholdt “varme” data.
 • asynkron speiling av data og snapshot til sekundær lokasjon
  • for å oppnå en høy frekvens på geografisk sikring av dataene.

Dette er bare noen eksempler på funksjoner som bidrar til verdiskapningen i et Netapp kontrollert lagringssystem.

Vår primærlagring i vårt datasenterert ligger på et SSD-basert NetApp system med speiling til vår sekundærlokasjon, som er samlokalisert med NVE sitt beredskapssenter på Stranda.

Vi tar også imot sync fra kunder som har egne Netapp systemer for å kunne tilby DR tjenester i vårt datasenter.

Netapp har også en programvare-versjon av sitt lagringsoperativsystem (ontap) laget for kjøring på lokale servere på avdelingskontorer med mer. Denne løsningen gir tilsvarende verdiøkende tjenester og kan bidra til å øke maskinvare utnyttelsen, samt å oppnå en bedre datalagrings strategi . 

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.