Brannmur Revisjon

Brannmur revisjon

Til kunder som i dag har Sentral Brannmur fra PC Support:

Dette er markedets beste sikkerhetsteknologi levert som en tjeneste. Sentral Brannmur gir dere en brannmurtjeneste som automatisk oppdateres i henhold til et trusselbilde som kontinuerlig er i endring. PC Support vedlikeholder og drifter denne brannmurtjenesten i dag. Vårt arbeid er å sørge for oppdateringer, oppgraderinger, driftsovervåkning, lisenser, samt at du slipper å tenke på eventuelle strømavbrudd og at driftsmiljøet fungerer som det skal. Sikkerheten rundt dine filer og dokumenter er sådan opprettholdt, men en ting er likevel viktig å merke seg:

 

En brannmur klarer uansett ikke all jobben alene…

Hvorfor? Bruksmønsteret er ulikt for hver enkelt av oss når vi beveger oss i den digitale sfæren. Brannmurer krever derfor regelmessig kontroll og tilpasninger for å kunne gi en optimal sikkerhet. Det er dessverre ikke uvanlig at regler og sikkerhetsinnstillinger som er spesifikke for bedriften forblir statiske, og dermed kan det bli en sikkerhetsutfordring i forhold til det stadig endrede trusselbildet. Brannmurreglene har stor betydning, og en regel som f.eks. over tid har blitt feilplassert vil kunne lage store sikkerhetshull. Et stort og komplekst regelsett kan også gi sikkerhetsutfordringer.  PC Support anbefaler dere derfor en sjekk av brannmuren deres.

 

Følgende punkter blir utført:

  • Gjennomgang og korrigering av applikasjoner satt i brannmurregler
  • Kartlegging og identifisering av ukjente applikasjoner
  • Sjekk og justering av sikkerhetsprofiler
  • Blokkering av domenekategorier etter anbefalinger, ip-blokkering på region eller land
  • Generell gjennomgang av brannmurregler
  • Gratis 1 mnd. prøveperiode med Cortex logganalyse etablert
  • Rapport på utført arbeid og evt. anbefalinger

Ta kontakt med din kontakt i PC Support for mer informasjon.

 

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Påkrevd)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.