Kriselokasjon / Data Recovery lokasjon til leie

Særlig vår Enteprice Backuptjeneste – baset på vår partner Rubrik, men også vår mulighet til å ta i mot nær live replikerte data fra NetApp SAN i vårt nære driftssenter miljø. Det  gjør at vi er i en perfekt posisjon til å kunne tilby muligheten til reetablering av et fullt kjørende servermiljø for kunder i tilfelle kriser som brann eller skade på utstyr som ellers ville kunne medføre dager og uker med kostbart drifts- og gjenopprettelses stopp.

Om planen er laget på forhånd så vil en kriseplan kunne effektiviseres raskt og sikkert. Denne plattformen er også flott for å ha mulighet til å kjøre jevnlige restoretester og eventuell test og stageing ved større endringer.

Prinsippet er at om vi har dataene i datasentert så vil vi med disse systemene kunne kutte restoretida fra timer til minutter da data kan mountes i kjørbart format rett fra backuplokasjonen.

Skal vi kunne garantere tilstrekkelig ledig maskinvare for kriseberedskap så er dette en kostnad som vi deler på flere kunder  da dette aldri vil være en kapasitet som alle vil ha behov for samtidig.

Ta kontakt og planlegg for krise før den oppstår. Det er det aller rimeligste og beste.