Kriselokasjon / Data Recovery lokasjon til leie

PC Support er i en perfekt posisjon til å kunne tilby våre kunder muligheten for reetablering av et fullt kjørende servermiljø. Vår Enterprice Backuptjeneste – basert på vår partner Rubrik, sammen med muligheten vi har for å ta imot nærmest direktekopierte data fra NetApp SAN i vårt lokale driftssenter-miljø, gjør at vi kan tilby muligheten for reetablering av et fullt kjørende servermiljø dersom det oppstår kriser som brann eller skade på utstyr. Noe som ellers ville kunne medføre dager og uker med kostbart drifts- og gjenopprettelsesstopp. 

Dersom planen for en eventuell krise er laget på forhånd, vil den kunne effektiviseres raskt og sikkert for våre kunder. Tilgang til denne plattformen gir også muligheter for å kunne kjøre jevnlige gjenopprettings-tester og eventuell test og forberedelser ved større endringer.

Prinsippet er at dersom vi har dataene i datasenteret, vil vi med våre systemer kunne kutte tidsrammen for gjenoppretting fra timer til minutter. Nettopp fordi data kan installeres i kjørbart format rett fra backup-lokasjonen.

Skal vi kunne garantere tilstrekkelig ledig maskinvare for kriseberedskap, er dette en kostnad som vi deler på flere kunder da dette aldri vil være en kapasitet som alle vil ha behov for samtidig.

Ta kontakt og planlegg for krise før den oppstår. Det er både bedre og rimeligere for deg enn alternativet.