EFFEKT konseptet

EFFEKT konseptet består av en dyamisk samling av utstyr og programvare, tilpasning-, support- og driftstjenester, som vi vet passer sammen og utgjør deler av en god totalpakke for å støtte økt verdiskapning i kundens bedrift. Dette har vi gjort for å oppnå høyest mulig opplevd kvalitet. Ved å velge en seleksjon av ledende produkter så kan vi bygge dypere kompetanse og oppnå stordriftsfordeler. Dette er internt sertifiserte sammenstillinger som vi derfor kan anbefale varmt og som vi kan levere til lavere total eierskaps kostnad enn på andre produkter
Her skal vi være sikre på at vi har riktige priser, og at vi kan ivareta drift, support og sikkerhet gjennom hele livssyklusen. EFFEKT konseptet består av nøye utvalgte komponenter og tjenester som blir satt sammen nettopp med målsetning om å maksimere verdien for kunden.

— Effektiv arbeidsplass —
Her samler vi utstyr og tjenester sikta mot den individuelle arbeidsplassen med fokus på optimal brukeropplevelse og personlig effektivitet. Vi har prioritert bærbare maskiner med stor og god ekstern skjerm og med lyd- og lys-tilpassninger optimalisert for videokonferanse. Både maskinvare og programvare blir optimalt understøtta av driftstjenester for rask utrulling og sikker bruk.

Helhetlige leveranser har som målsetning å bidra til høyere sikkerhet, produktivitet, effektivitet og tidsbesparelse hos kunden og brukeren.
Vi anbefaler «Endepunktsdrift Premium» som er spesielt satt sammen for å inkludere alt som er nødvendig for å bistå med “ubegrensa” drifts-support(*) uten at det skal utløses tilleggskostnader.
(*) Konseptet her er at hver sak -gjeldende problemer- som kunden melder inn til vår 1. linje vil bli jobba med i opptil 30 minutt før den går over til å bli tilleggsfakturert og prosjekt styrt. Dette betyr at vårt fokus alltid vil være å bidra til at problemer blir løst på en måte slik at de ikke oppstår igjen.

Dette understøtter en forretningsmodell som bidrar til et partnerskap mer enn et kunde/leverandør forhold. – Fastpriser på flest mulige driftsoppgaver.

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.