Endepunktssupport Basis

Dette produktet er lagd med tanke på bedrifter med eget IT personell, der vi kan håndtere saksmottak og bidra til saksløsning for de enkleste oppgavene. Mer avanserte utfordringer blir tatt imot og køa opp mot rett ressurs.

På denne måte unngår knappe ressurser kontinuerlige avbrudd og får anledning til å strukturere egen arbeidsdag.

I tillegg så leverer vi regelmessige rapporter på status og peker her på elementer som trenger oppmerksomhet.

Dette er grunnlaget for en effektiv arbeidsdag både for brukerne og IT personellet.

1.linje support

Vårt Servicedesk team står for betjening av denne mottaks og kvalitetssikrings tjenesten.

1.linje support-tjenesten gir fri tilgang til Servicedesken vår i normal arbeidstid (8-16).

Brukerne kan oppretter saker via telefon, epost eller web. 1. linje mottaket på servicedesken vil primært løse problemet umiddelbart om dette er mulig innenfor maksimum 10 minutter, – om dette ikke lar seg gjøre så blir saka tatt imot og prosjekt styrt til den er løst.

Rapportering

Denne pakken inneholder driftsverktøy som henter ut nyttig informasjon om bedriftens enheter.

Informasjonen (aktivabeholdning) blir gjort tilgjengelig i en webportal med adgangspålogging, hvor kunde og PC Supports driftssenter har tilgang.  Dataene som blir samlet inn gir en oversikt over blant annet hvilken maskinvare enheten har, hvilke programmer som er installert, garantistatus og om enhetene har fått de nyeste oppdateringene. Det blir også hentet inn ytelsesinformasjon om enheten en gang hver 4.time som muliggjør at en over tid kan oppdage eventuelle ytelsesproblemer som må utbedres på enheten.

Basispakken gjør det mulig for bedriften å ha oversikt på sin maskinpark og vite hvilke maskiner som trenger oppdateringer, men selve oppdateringen må gjøres direkte på maskinene som tidligere. Denne pakken passer derfor for mindre bedrifter der brukerne selv har ansvar for egen maskin, men ønsker oversikt som gjør det mulig å ha kontroll med at oppdateringer faktisk blir utført.  

Kunde kan selv logge inn i portalen og hente ut informasjon og generere rapporter, eller få hjelp til dette fra PC Support.  
Denne pakken gjør det også enklere for brukerne av enheten ved supporthenvendelser siden fjernstyring er integrert i løsningen.


Driftsverktøy for Mobiltelefoner og nettbrett er ikke omfattet av basispakken.


Oversikt over bedriftens IT-utstyr danner grunnlaget og er første steg mot bedre IKT-sikkerhet. (Seksjon 1.2 av NSM Grunnprinsipper for IKT Sikkerhet / ISO 27002 A.8.1.1)

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.