Endepunktsdrift Basis

Dette produktet er laget med tanke på bedrifter som ønsker avlastning med sikkerhetspatching og saksmottak. -Vår servicedesk  bidrar til saksløsning for de fleste innmeldte saker på mottakstidspunktet. Mer avanserte utfordringer blir tatt imot og køet opp mot rett ressurs. 

På denne måte unngår knappe ressurser kontinuerlige avbrudd, og man får anledning til å strukturere egen arbeidsdag. 

Vi gir tilgang til rapporter på status og peker på elementer som trenger oppmerksomhet. 

Dette er grunnlaget for en effektiv arbeidsdag og grunnlag for samsvar med beste praksis.

Servicedesk tjenesten

Vårt Servicedesk team står for betjening av denne mottaks- og kvalitetssikrings-tjenesten. 

Tjenesten gir tilgang til Servicedesken vår i normal arbeidstid (8-16). 

Brukerne kan oppretter saker via telefon, e-post eller web. Servicedesk-mottaket vil primært løse problemet umiddelbart om dette er mulig innenfor maksimum 10 minutter, – om dette ikke lar seg gjøre, blir saken tatt imot og prosjektstyrt til den er løst. 

Driftsverktøy med administrasjon av sikkerhets patcher

Denne pakken inneholder driftsverktøy som henter ut nyttig informasjon om bedriftens enheter.

Informasjonen (aktivabeholdning) blir gjort tilgjengelig i en webportal med adgangspålogging, hvor kunde og PC Supports driftssenter har tilgang.  Dataene som blir samlet inn gir en oversikt over blant annet hvilken maskinvare enheten har, hvilke programmer som er installert, garantistatus og om enhetene har fått de nyeste oppdateringene. Det blir også hentet inn ytelsesinformasjon om enheten, noe som muliggjør at man over tid kan oppdage eventuelle ytelsesproblemer som må utbedres på enheten. 

Basispakken gjør det mulig for bedriften å ha oversikt over sin maskinpark og får bistand til styrt frislipping av sikkerhetspatcher etter vår kvalitetssikring. Denne pakken passer derfor for bedrifter der brukerne selv har ansvar for egen maskin, men ønsker oversikt som gjør det mulig å ha kontroll på at oppdateringer faktisk blir utført.  

Kunden kan selv logge inn i portalen, hente ut informasjon og generere rapporter, eller få hjelp til dette fra PC Support.  
Denne pakken gjør det også enklere for brukerne av enheten ved supporthenvendelser, siden fjernstyring er integrert i løsningen. 

Driftsverktøy for Mobiltelefoner og nettbrett er ikke omfattet av basispakken. 

Oversikt over bedriftens IT-utstyr danner grunnlaget, og er første steg mot bedre IKT-sikkerhet. (Seksjon 1.2 av NSM Grunnprinsipper for IKT Sikkerhet / ISO 27002 A.8.1.1

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Påkrevd)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.