Endepunktsdrift Pro

Denne pakken bygger på Endepunktsdrift Standard, men gir i tillegg muligheten for SSL dekryptering som gjør at brannmueren klarer å se trafikken som går mellom klienten og internett. 

Dette er mulig på grunn av  at vi har en ekstrem kapasitet på vårt brannmur-kluster. Dette gjør at trusselsscanning kan skje uten forsinkelse for trafikken inn og ut av nettet. Dette gir en ekstra sikkerhetsbarriere. Effektiviteten til denne barrieren er avhengig av teknologien i brannmuren. Vi er svært stolte av vår brannmurløsning fra Palo Alto Networks som flerfoldige år på rad har blitt rangert av Gartner som den ledende leverandøren av brannmurer.

Denne dybden i sikkerhets scanningen er anbefalt i alle sammenhenger og nå har vi en løsning som gjør denne tjenesten tilgjengelig også for små og mellomstore bedrifter. 

Gjennom denne tjenesten er det nå mulig å ta del i en kontinuerlig oppdatert brannmur som møter alle samsvarskrav fra Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) sin side. 


Vår sentralt driftede brannmurtjeneste er basert på markedets fremste sikkerhetsteknologi, levert som en abonnementstjeneste. Dette lar deg fokusere på kjernevirksomheten din, mens teknologien sikrer dine verdier.
Det er viktig at du kan stole på kapasiteten til infrastrukturkomponentene for å sikre at datatrafikken flyter jevnt og sikkert over datanettverket ditt. 

Vårt mål er å levere sikre tjenester som legger tilrette for å oppnå samsvar med et hvilket som helst kravsett knytt til  IT-sikkerhet. Samtidig så er vi ydmyke i forhod til jobben med å stramme inn og ta i bruk mulighetene som blir gjordt tilgjengelig. -Men her har vi det beste grunnlaget for det videre sikkerhetsarbeidet.

24/7/365 SOC (Sikkerhets Operasjons Senter) overvåkning
Trafikken blir i denne tjenesten analysert med ML (Machine Learning) og AI (Artificial Intelligence), sammen med logg fra endepunktet. På denne måten vil også unormal oppførsel/trafikk fra din PC bli vurdert av sikkerhetseksperter, for å kunne gi en helt ledende tjeneste som kan stoppe innbrudd i en tidlig fase.

Innsamlings- og AI-basert analyse av detaljerte logger fra trafikk gjennom brannmuren, gir den aller nyttigste informasjonen fra nettverket.
Dette sett i sammenheng med hva som skjer på endepunktene, bidrar til at analysemotorene har en enda større mulighet til også å avdekke hendelser som ved første øyekast kan se ut som om det er normal trafikk. Men som man ved hjelp av analysene kan peke på som mistenksom, om den bryter med det som historisk har vist seg som normalt oppførselsmønster.

Om denne loggingen og analyseringen skal ha verdi, må den være støttet av et Sikkerhets Operasjons Senter (SOC) som kan respondere på alarmer 24/7, og som er i besittelse av verktøy for å stoppe hendelser.

Høy automatiseringsgrad og høy analysepresisjon fører til at et moderne SOC-team (SOC 2.0) kan overvåke store mengder enheter, og på denne måte kan man komme ut med en lav kost for en tjeneste som øker sikkerheten til et helt nytt nivå. Dette er det sikkerhetsnivået som alle burde ha som standard.

Håndteringsprosessen for hendelser:

  • Avdekke og klassifisere hva som har skjedd, identifisere gjerningsaktør(-er) og fremgangsmåte, og/ eller identifisere skadevare, angrepsvektor og verktøy.
  • Kartlegge hvordan tilgangen er skaffet til veie, og omfanget av gjerningsaktørens eller skadevarens aktiviteter på informasjonssystemene.
  • Begrense og eventuelt hindre videre uønsket aktivitet på systemet, samt registrere hvordan dette utføres.
  • Sikre elektroniske bevis.
  • Gjenopprette normaltilstand for IT-systemet.
  • Utarbeide læringspunkter og anbefalte tiltak til kunde for å øke sikkerheten.
  • Rapportere omfanget av ovenforstående til kunde.

Siden prisen på denne tjenesten er brutt ned til per bruker,  så er dette sikkerhetsnivået nå tilgjengelig for alle våre kunder uavhengig av bedriftsstørrelse.

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Påkrevd)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.