Endepunktsdrift Premium

Denne pakken inneholder mottak og rapportering som i Endepunkt basispakken og i tillegg så utvider vi 1. linje supporten med gratis bistand til problemløsning i opptil 30 minutter pr innmeldt sak uten at dette medfører ytterligere fakturering. Dette betyr i praksis at vi oppfordrer kunde til å bruke oss så mye som mulig, samtidig så vil vårt fokus være å fjerne problemer på en slik måte at de ikke kommer tilbake.
Dette gir det beste grunnlaget for et produktivt partnerskap.
I tillegg er det noen enkle, men svært effektive sikkerhetstiltak som alle bedrifter bør gjennomføre. Dette tar vi ansvaret for å tilse at kommer på plass:

  • beskytt enheter med passord og 2 faktor autentisering.
  • kryptering av data.
  • Sørge for at sikkerhetspatching blir gjennomført på alle enheter.

(NSM Grunnprinsipper for IKT sikkerhet 2.3.2, GDPR art. 32)

Ansvaret for at disse grunnleggende sikkerhetstiltakene er gjennomført bør ikke ligge hos sluttbrukeren.
Premium pakken av endepunktdrift sørger for at innmeldte enheter automatisk har riktig konfigurasjon.
Løsningen blir levert fra PC Support med innstillinger som setter krav til diskkryptering, passordbeskyttelse og andre grunnleggende sikkerhetsinnstillinger i Windows, macOS, iOS og Android.
Kunde kan selv eller med hjelp av PC Support også legge inn andre tilpassede konfigurasjoner i løsningen.

Pakkene forutsetter at PCen er installert med Windows 10 og at Palo Alto Networks sin Cortex XDR programvare for endepunktssikkerhet er på plass, samt Microsoft Intune (f.eks EMS pakken eller M365 Business Premium).

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.