Nettverk Sentral brannmur

Sentral FW.

Vår ledende brannmurtjeneste utgjør en viktig del av kjernen i vårt datasenter. Vi har investert i et ekstremt FW cluster med 10 Gb kapasitet mot Internett. Dette clusteret håndterer soning/segmentering av mange kunder og støtter avansert segmentering mellom flere tusen soner.  Alle logger generert av denne tjenesten blir analysert av AI basere sikkerhets analyse som igjen korrelerer denne informasjonen mot logger fra alle endepunkta i vårt nett som er sikra med Cortex XDR. AI basert analyse gjør det mulig å avdekke aktivitet ut over normalen slik at selv aktivitet med lovlige verktøy kan bli gjenstand for automatiserte proaktive sikkerhetstiltak som for eksempel isolering av et endepunkt eller ei sone. Dette høye sikkerhetsnivået kan bare etableres der et Sikkerhets OperasjonsSenter (SOC) er i beredskap for å kunne manuelt vurdere automatikken sine valg umiddelbart. Vårt ISO 27000 sertifiserte norske SOC Senter som også er godkjent for krisehåndtering av NSM har en SLA på 1 time for garantert respons på en kritisk sikkerhetshendelse.  Dette er vårt viktigste bidrag til teknisk sikring av våre kundemiljøer. På denne måte kan både små og store bedrifter ta del i sikkerhets løsninger og teknologi og beredskapstjenester som kun har vært tilgjengelig for de aller største organisasjonene.

Dette er kostnadseffektivt og smart. En FW er ikke bedre enn organisasjonen som drifter den.

Ledende leverandør Palo Alto Networks

Palo Alto – Sentral NextGen brannmur-tjeneste med logganaslyse og SOC Støtte, “ubegrenset” VPN kapasitet, sentral administrasjon av sikkerhets policy.  Palo Alto Networks er ledende leverandør av Enterprise FW og vi benytter denne løsningen for alle våre kunder i vårt datasenter. Palo Alto har en komplett sikkerhetsplattform fra Endepunktsikringsklienten Cortex XDR til Sky og neste generasjons SOC senter.  Understøttet med 24/7 overvåkning og en SLA på 1. times responstid på en oppdaga kritisk hendelse så legger dette en helt ny standard .

Direktekoblet fiberforbindelse 
Fiber har suverene egenskaper når det gjelder hastighet, kapasitet og stabilitet, og er klart det beste alternativet for datakommunikasjon.
Den foretrukne kommunikasjonsløsningen mot PC Supports datasenter er en direktekoblet nettforbindelse via fiber. Denne fiberforbindelsen går direkte til PC Support, og dermed ikke over
Internet. Dette gir muligheter for enda høyere kapasitet og så lav forsinkelse som mulig. En direkteforbindelse vil også i mange tilfeller bety at man unngår å krypetere all data en ekstra gang i en VPN tunnell. PC Support har utveksling eller direkte-kommunikasjon med de fleste bredbånds-leverandørene her på Sunnmøre, og mot landsdekkende aktører som f.eks Global Connect.

Alternativet til direktekoblet fiber er VPN over Internett. Dette har blitt en veldig kostnadseffektiv og feiltolerant løsning da internett i sin natur har automtikk for omrouting ved feil og vårt datasenter er knyttet opp med alternative leverandører som kan erstattes automatisk ved feil.  VPN anbefales uansett som alternativ route også om direkte fibertilgang er valgt.

Alle disse løsningene åpner opp for en mengde nye muligheter til tjenesteleveranser da PC Supports datasenter på denne måte vil være like tilgjengelig som et eget datarom.

Gir bl.a. tilgang til å leie
– Serverløsninger og lisenser
– Brannmur og sikkerhetsløsninger
– Feiltolerante høyhastighetsforbindelser
– Lagringsløsninger
– Backupløsninger
– Kommunikasjon mellom lokasjoner

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.