Nettverk Sentral brannmur

Sentral FW

Vår ledende brannmurtjeneste utgjør en viktig del av kjernen i vårt datasenter. Vi har investert i et ekstremt FW cluster med 10 Gb kapasitet mot Internett. Dette clusteret håndterer soning/ segmentering av mange kunder, og støtter avansert segmentering mellom flere tusen soner. Alle logger generert av denne tjenesten blir analysert av AI-basert sikkerhetsanalyse som igjen korrelerer denne informasjonen mot logger fra alle endepunktene i vårt nett som er sikret med Cortex XDR. AI-basert analyse gjør det mulig å avdekke aktivitet ut over normalen, slik at selv aktivitet med lovlige verktøy kan bli gjenstand for automatiserte, proaktive sikkerhetstiltak. Eksempelvis isolering av et endepunkt eller ei sone. Dette høye sikkerhetsnivået kan bare etableres der et Sikkerhets Operasjons Senter (SOC) er i beredskap for å kunne manuelt vurdere automatikkens valg umiddelbart. Vårt ISO 27000-sertifiserte norske SOC-Senter, som også er godkjent for krisehåndtering av NSM, har en SLA på 1 time for garantert respons på en kritisk sikkerhetshendelse.  Dette er vårt viktigste bidrag til teknisk sikring av våre kundemiljøer. På den måten kan både små og store bedrifter ta del i sikkerhets løsninger og teknologi- og beredskapstjenester som kun har vært tilgjengelig for de aller største organisasjonene.  

Dette er kostnadseffektivt og smart. En FW er ikke bedre enn organisasjonen som drifter den.

 

Ledende leverandør Palo Alto Networks

Palo Alto er en sentral NextGen brannmur-tjeneste med logg-anaslyse og SOC-Støtte, “ubegrenset” VPN kapasitet og sentral administrasjon av sikkerhets policy. Palo Alto Networks er ledende leverandør av Enterprise FW, og vi benytter denne løsningen for alle våre kunder i vårt datasenter. Palo Alto har en komplett sikkerhetsplattform fra endepunktsikrings-klienten Cortex XDR til Sky og neste generasjons SOC-senter. Understøttet med 24/7 overvåkning og en SLA på 1. times responstid på en oppdaga kritisk hendelse, setter dette en helt ny standard.

Direktekoblet fiberforbindelse 
Fiber har suverene egenskaper når det gjelder hastighet, kapasitet og stabilitet, og er det klart beste alternativet for datakommunikasjon.
Den foretrukne kommunikasjonsløsningen mot PC Supports datasenter er en direktekoblet nettforbindelse via fiber. Denne fiberforbindelsen går direkte til PC Support, og dermed ikke over Internett. Noe som gir muligheter for enda høyere kapasitet og så lav forsinkelse som mulig. En direkteforbindelse vil også i mange tilfeller bety at man unngår å kryptere all data en ekstra gang i en VPN tunell. PC Support har utveksling eller direkte-kommunikasjon med de fleste bredbånds-leverandørene her på Sunnmøre, og mot landsdekkende aktører som f.eks. Global Connect. 

Alternativet til direktekoblet fiber, er VPN over Internett. Dette har blitt en veldig kostnadseffektiv løsning, og VPN anbefales uansett som alternativ veg. 

Alle disse løsningene åpner opp for en mengde nye muligheter, siden PC Supports datasenter på denne måten vil være like tilgjengelig som et eget datarom.

Gir bl.a. tilgang til å leie:
– Serverløsninger og lisenser
– Brannmur og sikkerhetsløsninger
– Feiltolerante høyhastighetsforbindelser
– Lagringsløsninger
– Backupløsninger
– Kommunikasjon mellom lokasjoner

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Påkrevd)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.