PC Support AS i ny drakt

PC SUPPORT fremstår i ny drakt. Vi forenkler og fokuserer. Målet er at vi skal være førstevalget som IT leverandør, drift- og sikkerhetspartner for alle som ønsker å rette eget fokuset 100% mot egen effektivitet og verdiskaping. samt ha sine verdier under Norsk jurisdiksjon.

I flere ti år har vi hjulpet norske bedrifter med å sikre deres nettverk og data uavhengig av hvor den ansatte eller informasjonen måtte befinne seg – i datasenteret, i skyen eller på hjemmekontor / hybridkontoret. Løsningene strekker seg fra endepunktet til sky eller kritisk infrastruktur for store  virksomheter.
Vi har og bygger stadig på vår dype kompetanse på et nøye utvalg av kvalitetsprodukter med tilhørende support og driftstjenester. På denne måte bidrar vi til en kunde optimal bruksopplevelse. God kjennskap og kunnskap bidrar til rask og effektiv igangkjøring av ny teknologi og løsninger for verdiskapning hos kunde.
Vår sammensetning av testede og klargjorte produkter og tjenester dekker 90% av infrastrukturutfordringene en bedrift må ta stilling til. Resten løser vi med skreddersøm.
Vi tar gjerne hånd om driftsoppgavene som bare må gjøres, hvor deres tid blir fristilt til oppgaver som gir dere mere effekt og verdiskapning for bedriften.

Fokuser på din bedrift, unngå nedetid og tap av data som du vet er katastrofalt, og la oss ta oss av dine data og IT-sikkerheten.
Du fokuserer på å holde driften i bedriften gående, unngå uventede og dyre driftsstopp, beskytt kritisk informasjon og vis kunder og styret at du tar data og it-sikkerhet på alvor og har dette under Norsk Jurisdiksjon.
PC SUPPORT for deg som vil ha spesialister på laget uten å ansette flere for å styrke bedriftens forsvarsevne.

Misjon
Vi skal gi våre kunder tilgang til optimaliserte IT-verktøy som skal bidra til økt effektivitet gjennom hele livssyklusen til produktet og tjenestene hos din bedrift – inkludert opplæring og støtte til brukeren.
Vi skal være den beste IT-partneren for kunder som vil fokusere på å underbygge egne styrker med optimalt effektive IT-verktøy

Våre råd skal være basert på med en overordna målsetning om at vi skal tilby de tjenestene og produkta som best understøtter produktivitet, effektivitet og med sikkerhet ivaretatt for våre kunder.

For å gjøre beslutningene lettere så skal vi synliggjøre total-kostnaden så langt som mulig brutt ned på per bruker per måned. Målsetninga er at våre tjenester skal spare nødvending tid som ellers måtte ha blitt utført av andre. Våre driftstjenester skal sikre kvalitet og kostnadseffektivt vedlikehold av programvare og sikkerhets produkter. Våre installasjon og driftstjenester skal gi besparelser på tid og kostander og bidra til både økt brukereffektivitet og økt sikkerhet.

For kunden så skal våre drifts-tjenester bidra til fjerne «kjedelige oppgaver», redusere stress, gi høyere komfortnivå, og frigjøre tid til de viktigste og mest lønnsomme oppgavene. Vi skal bidra til høy tilgjengelighet på stabile, effektive og sikre IT verktøy for å skape et best mulig resultat.

"Våre råd skal være basert på med en overordna målsetning om at vi skal tilby de tjenestene og produkta som best understøtter produktivitet, effektivitet og med sikkerhet ivaretatt for våre kunder."
Ståle Welle
Daglig Leder

Ønsker du mer informasjon?

Legg igjen litt informasjon, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale.

(Required)
Du kan lese PC Support sin Personvernerklæring her: Les personvernerklæring
This field is for validation purposes and should be left unchanged.