Prisjustering - Microsoft

Prisøkning på Microsoft 365 lisenser fra 1.mars 2022

Nylig kunngjorde Microsoft en prisøkning på deres Microsoft 365-abonnementer for bedrifter*. 

Fra 1.mars 2022 vil utvalgte Microsoft 365-lisenser få en prisøkning på 10-25%. Se oversikt på hvor mye de ulike lisenstypene øker:

 

Microsoft lisensPrisøkning i NOK (pr bruker i mnd)
Microsoft 365 Business Basic44,- til 53,-
Microsoft 365 Business Premium176,- til 211,-
Office 365 E170,- til 84,-
Office 365 E3203,- til 244,-
Office 365 E5356,- til 427,-
Microsoft 365 E3325,- til 391,-

Microsoft begrunner prisøkningen med at de har lagt til betydelig verdi i form av flere tjenester og økt funksjonalitet siden abonnementene ble lansert. Prisene er preliminære og kan fortsatt endres av Microsoft innen 1. mars.

Du kan lese mer om kunngjøringen på Microsoft sine sider her.

 

Endring av avtaleform

Microsoft har i tillegg annonsert endring i deres avtaleform/ lisensmodell, som vil si at kunder må velge om de vil inngå en månedlig eller årlig avtale på deres lisenser. Med dette mister kundene mulighet til å bli fakturert per dag, slik de har hatt til nå.

Dersom du som kunde velger månedlig avtale, vil det påløpe en prisøkning på 20% i tillegg til generell prisøkning.

Med årlig binding vil prisbildet forbli som estimert, og i tillegg får man prisendrings-beskyttelse i avtaletiden.

Man kan kun justere opp lisenser i avtaleperioden, og man kan ikke kansellere den.

Kunder vil ha mulighet til å endre lisenstype i avtaleperioden, men bare i form av oppgraderinger.

 

Hva betyr dette for deg?

Du vil få mulighet til å bestille lisenser med månedlig eller årlig bindingstid, som har sine forskjeller. Merk at du kan kansellere din bestilling innen 72 timer etter bestillingstidspunkt. Etter dette vil du ikke kunne redusere antall lisenser før terminslutt (enten månedlig, årlig eller treårig).

 

Månedlig fakturering:

Ved månedlig abonnement vil det være en prisøkning på 20%, men i gjengjeld vil du få mer fleksibilitet ettersom lisensantallet kan endres hver måned. Denne prisøkningen kommer i tillegg til prisøkningen på utvalgte lisenser.

Fordeler: Du vil beholde fleksibiliteten du har i dag, med å kunne justere lisenser opp og ned etter behov.

Ulemper: Du vil få en ekstra prisøkning fra og med 01.07.2022 på 20% i tillegg til de nye prisene som nå blir annonsert.

 

Årlig fakturering:

Ved årlig abonnement får du beholde prisen som du har i dag, men du må forplikte deg til et minimum antall lisenser for et helt år, og du vil ikke ha mulighet til å justere dette antallet ned.

Fordeler: Du får beholde prisen du har i dag, i ett år fra avtaleinngåelse dersom dette skjer før 01.03.2022. Du kan dermed utsette den varslede prisøkningen i ett år. Du unngår ekstra 20% prisøkning som følger månedlig avtale.

Ulemper: Du vil miste fleksibiliteten du har i dag til å skalere opp og ned. Du vil kun ha mulighet til å legge til lisenser, og ikke gå lavere enn det antallet du forplikter deg til ved inngåelse av avtalen.

 

*Prisøkningen gjelder ikke privatpersoner, education eller non-profit lisenser.